Λογαριασμοί Τραπεζών


ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ    :  GR10 0110 4840 0000 4844 0266 327

ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ :  GR02 0171 2430 0062 4310 5794 748

Στο όνομα Κωνσταντινίδου Μαριγώ